Psychosociale Basiskennis

In oktober 2019 ben ik begonnen met de opleiding Psychosociale Basiskennis ( PsBK) , die voldoet aan de PLATO eindtermen. Deze opleiding duurt 1 jaar. Na  afronding van deze opleiding kunnen de coachsessies ( gedeeltelijk) vergoed worden vanuit het aanvullende pakket van de meeste zorgverzekeraars!