Equine assisted coaching

Equine assisted coaching is een coachingsmethodiek waarbij de paarden worden ingezet om jou als coachee de mogelijkheid te geven om  ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die het paard daarbij kan geven.

Ervaringsgericht leren
De equine assisted coach faciliteert het leerproces door steeds te proberen de leerervaring aan te bieden die de coachee in de gelegenheid stelt te leren wat nodig is. In dit ervaringsgerichte proces wordt niet alleen een beroep gedaan op het denkvermogen van jou als coachee, maar ook op de vaardigheden en het omgaan met alles wat jij daarbij ervaart. Tijdens de reflectiemomenten van de coachsessie zal ik als coach helpen om jou de ervaring bewust te krijgen en tot inzichten te komen die tot nu misschien onbewust waren. Jij kunt dan vervolgens, samen met de paarden, experimenteren met het nieuwe gedrag en daarmee opnieuw ervaren .

Oplossingsgericht
Oplossingsgericht is waarbij je jezelf laat sturen vanuit de oplossing  en niet vanuit het probleem. We richten ons in de sessie niet zozeer op de oorzaken die ten grondslag liggen aan de coachvraag, maar vooral wat jij als coachee daar in de toekomst mee wil. Het uitgangspunt is dat je de oplossing voor je coachvragen zelf in je hebt.